REGULAMIN

1. Domki wynajmowane są na doby, opłata za pobyt zawiera 8% podatek VAT

2. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Białej Wioski, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości.Przebywanie osób niezakwaterowanych na terenie White Village dozwolone jest tylko za zgodą personelu.

4. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Można przyjechać na teren Ośrodka w godzinach wcześniejszych.

5. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Opłaty za zużycie prądu według wskazań liczników płatne na miejscu w dniu wyjazdu. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.   

6. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika Ośrodka. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji, telefonicznie lub SMS godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika Ośrodka.

7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - które zachowują się agresywnie oraz w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

8. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

9. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

10.Plac zabaw i gry dla dzieci przeznaczone są do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych oraz wyłącznie dla osób które wykupiły u nas pobyt.

11. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. 

12. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko za zgodą właściciela, z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów i wyprowadzanie psów poza teren Ośrodka. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka. 

13. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i smażenia ryb.

14. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe, z wyjątkiem tych, które są własnością ośrodka. 

15. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Ośrodka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

16.Wczasowicze zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a  w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.

17. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami. 

18. Parking jest bezpłatny (wyłącznie dla naszych gości) i niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

                               Mamy nadzieje, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu.